Information om covid-19

Uppdaterad 2021-01-21

Regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten höll under torsdagsmorgonen presskonferens med anledning av coronaviruset. Man meddelade att tidigare införda skärpta restriktioner förlängs och gäller till och med den 7 februari men att man gör ett undantag för barn- och unga födda 2005 och senare.

Idrottsminister Amanda Lind (MP) sa under presskonferensen att:

”Vi vill hålla barns aktiviteter igång så långt det är möjligt. Det är viktigt att fritids- och kulturaktiviteter håller öppet, både inomhus och utomhus när andra stänger ner.”, och uppmanade offentliga aktörer att återuppta sina verksamheter för barn.

För svensk handbolls del innebär det att från och med den 25 januari kan:

vår yngre målgrupp, barn och unga födda 2005 och senare, börja träna inomhus igen förutsatt att man följer Folkhälsomyndighetens övriga rekommendationer. Inga matcher är tillåtna i dagsläget, men vi tittar i samråd med RF på om vi kan öppna upp för enstaka matcher.

Inomhusträning för unga födda 2004 och tidigare fortfarande är stängd, men om det är möjligt att träna utomhus går det fortsatt bra förutsatt att man följer Folkhälsomyndighetens övriga rekommendationer. Inga tävlingsmatcher är tillåtna.

Yrkesverksam idrott är, likt tidigare, undantagna från restriktionerna, för vår del innebär det att Handbollsligan, SHE och Allsvenskorna kan fortsätta både träna och tävla enligt tidigare rekommendationer.

Observera att distrikt och föreningar fattar beslut gällande den egna verksamheten. Lokala förutsättningar och beslut från exempelvis kommun eller smittskydd avgör om det är möjligt att öppna upp för träning inomhus.

Uppdaterad 2020-12-21

Fram till och med den 24 januari 2021 stängs kommunens anläggningar, både inomhus och utomhus, för alla åldrar. Undantaget är yrkesmässig idrott, elit.

Däremot är konstgräsplanerna öppna för spontanidrott under ordinarie tider.

Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen avbokar föreningarnas tider i anläggningarna under denna period.
För folkhälsans skull uppmuntrar vi gärna enskilda till spontanidrott utomhus, men man ska inte samlas i grupp.

Uppdaterad 2020-12-18

Regeringen skärpte den 18 december restriktionerna med anledning av smittläget och skriver på regeringen.se att:

All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart till och med den 24 januari. Det gäller till exempel badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter.

Det kan innebära stängda idrottshallar och idrottsplatser. Riksidrottsförbundet skriver på rf.se att: ”Runt om i landet fattar nu kommuner olika beslut när det gäller idrottsrörelsens verksamhet. På vissa håll har man stängt all inomhusverksamhet och på något håll även alla utomhusanläggningar för organiserad träning, men tillåter spontanidrott. Ledarledd organiserad träning är troligtvis mer smittsäker verksamhet än spontanidrott. Det är ett allvarligt läge men det är nu viktigt att vi behåller lugnet och inte fattar desperata beslut, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet”.

*Folkhälsomyndigheten förtydligade den 22 december att: ”Träning på utomhusanläggningar kan fortsätta om anläggningarna kan hållas öppna på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt, och om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd följs.” Läs mer på folkhalsomyndigheten.se.

För svensk handbolls del innebär det att fram till den 24 januari rekommenderas att träning inte sker inomhus och att inga matcher av barn/unga födda 2005 och senare ska spelas. Elitidrott, för vår del Handbollsligan, SHE och de båda Allsvenskorna, är undantaget de ytterligare skärpta restriktionerna. I övrigt gäller tidigare rekommendationer.

Uppdaterad 2020-11-24

Idag har Folkhälsomyndigheten förlängt skärpta allmänna råd i Halland till 13 december. Följande fortsätter gälla.

Styrelsen i IS Orion rekommenderar att klubbens alla medlemmar följer folkhälsomyndighetens restriktioner.

 • Sedan tidigare har alla matcher ställs in för alla spelare både seniorer och ungdomslag fram till jul.
 • All träning inomhus ställs in för alla spelare födda 2004 och tidigare fram till och med 13 decemberdvs. A-laget och U17.
 • All träning inomhus ställs in för U8 och Handbollsskola fram till och med 13 december, pga att denna verksamhet kräver vuxnas närvaro på plats i hallen vilket inte är säkert i smittskyddsperspektiv.
 • U10, U12 och U14 får hålla träning inomhus enligt rekommendationer men det är upp till varje ledare att besluta om träning kan ske på ett smittsäkert sätt och utan föräldrar i hallarna.

Vi ber alla följa detta så vi gemensamt minskar risken för fler smittade i Covid-19

Uppdaterad 2020-11-19

Allt ordinarie seriespel förutom damernas och herrarnas två högsta serienivåer pausas fram till julveckan. Säkerhetsrutinerna för de två högsta dam- och herrserierna skärps, bland annat med regelbunden testning för covid-19.

IS Orions Styrelse

Uppdaterad 2020-11-03

Med anledning av skärpta allmänna råd som från och med den 3 november gäller i Halland har IS Orion styrelse tagit beslut om vad som gäller i verksamheten

Styrelsen i IS Orion rekommenderar att klubbens alla medlemmar följer folkhälsomyndighetens restriktioner.

 • Alla matcher ställs in för alla spelare både seniorer och ungdomslag fram till och med 24 november.
 • All träning inomhus ställs in för alla spelare födda 2004 och tidigare fram till och med 24 november dvs. A-laget och U17.
 • All träning inomhus ställs in för U8 och Handbollsskola fram till och med 24 november, pga att denna verksamhet kräver vuxnas närvaro på plats i hallen vilket inte är säkert i smittskyddsperspektiv.
 • U10, U12 och U14 får hålla träning inomhus enligt rekommendationer men det är upp till varje ledare att besluta om träning kan ske på ett smittsäkert sätt och utan föräldrar i hallarna.

Vi ber alla följa detta så vi gemensamt minskar risken för fler smittade i Covid-19

IS Orions Styrelse

Uppdaterad 2020-09-11

Svenska Handbollförbundet (SHF) har konstaterat att de ordinarie rutinerna för hantering av sjukdom och matcher inte går att tillämpa under rådande läge. Därför har en särskild rutin för hantering av konstaterade fall av covid-19 tagits fram.

Svenska Handbollförbundets Tävlingskommitté (TK) har sedan i våras haft en pågående diskussion om hur matcher ska hanteras om lag drabbas av sjukdom där det kan finnas misstanke om covid-19. Vid sitt senaste möte den 4 september beslutade TK att skapa en arbetsgrupp för att snabbt ta fram ett förslag på rutiner som kunde komplettera de befintliga bestämmelserna. Torsdagen den 10 september tog förbundsstyrelsens arbetsutskott beslut om att godkänna ett förslag till rutiner.

I rutinerna skiljs på lag där spelare uppvisar symptom och lag där det finns minst ett konstaterat fall av covid-19. För lag som endast har spelare som uppvisar symptom gäller att sjuka spelare ska stanna hemma och att matchen ska spelas, men för lag där det finns minst ett konstaterat fall av covid-19 ska kontakt tas med SHF.

Vid konstaterat fall av covid-19 kan det bli aktuellt att skjuta upp match, men det är inte självklart att så kommer att ske. Varje fall är unikt och kommer att behandlas enskilt.

Den arbetsgrupp som kommer att handlägga eventuella ärenden består av representanter från Tävlingskommittén, Medicinska kommittén och Svensk Elithandboll. Gruppen kommer att hantera matcher i serier ned till och med division 2 damer och herrar. I lägre serier och för barn- och ungdomsmatcher kommer de rutiner som distrikten beslutar om att gälla. Gruppen nås via mejl till adam.engstrom@handboll.rf.se

Om beslut om att match ska bokas om till ny speltid tas så kommer en bortre tidsgräns att sättas för när matchen ska vara spelad. Om det sjukdomsdrabbade laget när denna tidsfrist har löpt ut fortfarande inte kan spela på grund konstaterad covid-19 i truppen så omvandlas matchen till en walkover och det sjukdomsdrabbade laget döms som förlorare med 10-0. Laget riskerar dock inte uteslutning.

Beslut om start av seriespel

Uppdaterat 2020-08-15

Med anledning av rådande läge har Svenska Handbollförbundets styrelse fattat beslut gällande start av säsongens seriespel och Gjensidige USM.

Svenska Handbollförbundets Tävlingskommittén har gått igenom förutsättningarna för att kunna starta seriespel och Gjensidige USM säsongen 2020-2021 och därefter har Svenska Handbollförbundets styrelse fattat följande beslut. Observera att besluten gäller i nuläget och tillsvidare. Nya beslut kan fattas med kort varsel.

Seriespel

 • All tävlingsverksamhet som administreras av förbund kan starta som planerat när tävlingsperioden inleds.
 • Tillsvidare gäller att alla matcher spelas utan publik. Så snart myndigheternas rekommendationer och regeringens beslut ändras så att publik kan tillåtas kommer SHF att behandla denna fråga igen.
 • Riktlinjer för tävlingsverksamheten kommer att tas fram av SHF. Riktlinjerna kommer att vara anpassade för såväl senior- som ungdomsverksamhet.

Information från Folkhälsomyndigheten

Uppdaterat 01 augusti 2020

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillfälligt förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 50 personer. Arrangemang med färre deltagare får genomföras, men bör utföras på ett sätt som minimerar risken för smittspridning.

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.

Från och med den 14 juni är idrottstävlingar, matcher och cuper utan publik tillåtna i alla åldrar. Beslutet gäller för alla yrkesutövande idrotter, på alla nivåer, på både dam- och herrsidan under förutsättning att det sker utomhus och i enlighet med restriktionerna kring offentliga tillställningar. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ändrades den 14 juni. Råden om att undvika närkontakt mellan idrottsutövare togs bort, och nödvändiga resor i samband med yrkesutövande av idrott på elitnivå tillåts numera.

För övriga idrotts- och träningsaktiviteter gäller befintliga rekommendationer.
Idrotts- och träningsaktiviteter kan fortsätta, men den som ansvarar för träningen måste se till att minska risken för att covid-19 sprids. Idrottsföreningar bör göra en riskbedömning inför olika aktiviteter och vidta försiktighetsåtgärder.

Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Arrangören av verksamheten ska göra en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget som finns i på sidan om rekommendationer för evenemang med färre än 50 deltagare och anpassa evenemanget utifrån resultatet.

Folkhälsomyndigheten har skickat nedanstående information till Riksidrottsförbundet:

Generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning. Torka av med desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Matcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

Inomhusaktiviteter

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Utomhusaktiviteter

Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Aktiviteter för äldre

Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig trots uppmaningen om social distansering. Fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.

Cuper, tävlingar och matcher

Det är fortsatt inte möjligt att anordna till exempel cuper där fler än 50 personer vistats, på en idrottsplats eller i en sporthall. Vid varje arrangemang, tänk på att begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel. Gör en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget och anpassa evenemanget utifrån resultatet.