IS Orion värdegrund

Våra värderingar ska vi följa i allt vi gör oavsett om det är på plan eller bredvid och gäller ledare, spelare, domare, funktionär och förälder.

  • Föreningen innefattar barn-, ungdom- och seniorverksamhet och är en religiöst och politiskt obunden förening.
  • IS Orion står för en verksamhet där alla människor är lika värda och att alla individer visas respekt oavsett nationalitet, etnicitet, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller fysiska/psykiska förutsättningar.
  • Vi tar avstånd från alla former av fusk och doping.
  • Vi tar avstånd från alla former av våld, mobbing, rasism och sexuella trakasserier.
  • Alla i IS Orion ska jobba att barn ungdomar och vuxna skall känna glädje och trygghet, i samband med all verksamhet inom föreningen.
  • Vi följer Riksidrottsförbundet policy mot sexuella övergrepp och hänvisar till: https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/policies/policy-mot-sexuella-overgrepp-inom-idrotten.pdf?w=900&h=900
  • Föreningen skall ha glädje, utveckling och prestation i fokus, inte resultat.

Alla medlemmar i vår förening är ansvariga för att vår värdegrund efterlevs.